บังคับให้ครูเรียนออนไลน์กับนักการเมือง

chat ลับของผอ. โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมบังคับให้ครูเรียนอ … Read more บังคับให้ครูเรียนออนไลน์กับนักการเมือง

การศึกษาเทคโนโลยีจำเป็นต่อชีวิตประจำวันหรือเปล่า

สมัยนี้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็ … Read more การศึกษาเทคโนโลยีจำเป็นต่อชีวิตประจำวันหรือเปล่า

การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก

จะเห็นได้ว่าในยุคสมัยนี้ล้วนเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีอยู่ตล … Read more การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก

อุปกรณ์เครื่องปริ้นต่างๆ

เครื่องปริ้นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ ที่จะมี … Read more อุปกรณ์เครื่องปริ้นต่างๆ

รูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไป 

ในปัจจุบันมีบริษัทจำนวนมากที่เปิดขึ้นมา มีรูปแบบต่างๆที … Read more รูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไป 

ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมโรงงาน 

การพัฒนาองค์กรของตัวเองให้มีประสิทธิภาพ หรือการวางวงจรต … Read more ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมโรงงาน 

ยุคสมัยของคอมพิวเตอร์และรูปแบบของอุปกรณ์อื่นๆ 

อย่างที่รู้กันว่าในปัจจุบันมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปก … Read more ยุคสมัยของคอมพิวเตอร์และรูปแบบของอุปกรณ์อื่นๆ 

แผนกไอทีและการจัดสรรทรัพยากรภายในองค์กร 

แผนกไอทีเป็นแผนกที่สำคัญอย่างยิ่งของบุคลากรภายในองค์กรต … Read more แผนกไอทีและการจัดสรรทรัพยากรภายในองค์กร 

นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้งานให้ตรงกับงาน

อย่างไรก็ตามอย่างที่รู้กันว่าในปัจจุบันมีการเกิดขึ้นของ … Read more นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้งานให้ตรงกับงาน

ความปลอดภัยบนถนนโดยนวัตกรรมยุคใหม่

ในช่วงปัจจุบันที่ผู้คนสามารถใช้รถใช้ถนนได้มีความปลอดภัย … Read more ความปลอดภัยบนถนนโดยนวัตกรรมยุคใหม่