ซอฟต์แวร์ช่วยพัฒนาโครงสร้างของธุรกิจในปัจจุบัน 

การแข่งขันที่สูงมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของซอฟต์แว … Read more ซอฟต์แวร์ช่วยพัฒนาโครงสร้างของธุรกิจในปัจจุบัน 

ใช้คอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ควบคุมดูแลปัญหา 

การแข่งขันในธุรกิจต่างๆและอุตสาหกรรมตามมีการปรับตัวเพิ่ … Read more ใช้คอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ควบคุมดูแลปัญหา 

ใช้คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาธุรกิจ 

ทางเลือกในการทำกลยุทธ์ใหม่ๆหรือการปฏิบัติให้ก้าวทันโลก … Read more ใช้คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาธุรกิจ 

คอมพิวเตอร์คือส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

มนุษย์มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นทางด้านการใช้ชี … Read more คอมพิวเตอร์คือส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ความสำคัญของการเลือกใช้คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับงาน 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มีการทำงานที่ … Read more ความสำคัญของการเลือกใช้คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับงาน 

บริษัทกาตาร์แอร์เวย์ ประกาศเลิกจ้างนักบิน

บริษัทกาตาร์แอร์เวย์ ประกาศเลิกจ้างนักบินบางส่วนและจะลด … Read more บริษัทกาตาร์แอร์เวย์ ประกาศเลิกจ้างนักบิน

การศึกษาออนไลน์และการเปลี่ยนแปลง

ในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่านักเรียนส่วนใหญ่มีการค้นคว้าห … Read more การศึกษาออนไลน์และการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการศึกษาในยุคปัจจุบัน 

การเปลี่ยนแปลงลักษณะของการศึกษาในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ย … Read more การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการศึกษาในยุคปัจจุบัน 

การพัฒนาของคอมพิวเตอร์และการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย 

การพัฒนาคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้า … Read more การพัฒนาของคอมพิวเตอร์และการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย