โทรศัพท์มือถือสุดแปลกที่คุณอาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อน 

     โทรศัพท์มือถือสุดแปลก  ถ้าหากมีการพูดถึงชื่อโทรศัพ … Read more

ร่างกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของสหรัฐอเมริกาฉบับใหม่

มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คุณสามารถควบคุมข้อมูลที่รวบรวมเกี่ … Read more