คอมพิวเตอร์คือส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

มนุษย์มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นทางด้านการใช้ชี … Read more