คอมพิวเตอร์คือส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

มนุษย์มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นทางด้านการใช้ชีวิต หรือแม้แต่จะเป็นความเป็นอยู่ของมนุษย์ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากตั้งแต่ยุคก่อน ที่มนุษย์มีการพัฒนาและคิดค้นอุปกรณ์ต่างๆเพื่อช่วยให้มีการใช้งานอย่างเหมาะสมตามสภาพแวดล้อมต่างๆ หรือแม้แต่จะเป็นวัฒนธรรมของตัวเอง คอมพิวเตอร์ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสมการที่ยากๆ

 เพื่อเข้ามาช่วยมนุษย์ให้มีการลดเวลาลงในการคิดวิเคราะห์ต่างๆ เมื่อก่อนมนุษย์มีเพียงแต่การเขียนมือแต่เพียงเท่านั้นหรือใช้นิ้วในการบันทึกเรื่องราวต่างๆผ่านกำแพงรวมทั้งโขดหิน แต่ในปัจจุบันมีอุปกรณ์มากมายที่มารองรับในการบันทึกข้อมูลเหล่านั้นคอมพิวเตอร์ก็เป็นเช่นเดียวกันเป็นหนึ่งในนั้น ที่เข้ามาเป็นส่วนร่วมเพื่อให้มนุษย์สามารถบันทึกเรื่องราวต่างๆได้ส่งต่อข้อมูลเหล่านี้ไปยังโลก เพื่อให้ทุกคนรับรู้ บางคนเป็นนักวิชาการรวมถึงนักวิจัยที่มีบทความหรือความคิดเห็นต่างๆ

 ที่ถูกตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หากมีการใช้อินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมจะสามารถส่งต่อข้อมูลเหล่านี้ไปให้คนทั้งโลกได้รับรู้ อย่างรวดเร็วบางเรื่องเราสามารถส่งต่อได้ภายในเพียงข้ามคืนผู้คนมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ในโลกนี้ก็สามารถรู้ได้โดยทันที นี่เองจึงทำให้เห็นว่าคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการใช้ชีวิตหรือการดำรงชีวิตของผู้คน การติดต่อสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการใช้งาน จะทำให้มีความง่ายมากยิ่งขึ้นในการทำงานทางด้านต่างๆหรือลดเวลาในการทำงานลง สามารถเชื่อมต่อผู้คนเข้าหากันได้โดยผ่านคอมพิวเตอร์หรือโครงข่ายอินเทอร์เน็ตต่างๆ

 ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายๆกันต่างกันเพียงระบบปฏิบัติการ และรูปแบบในการใช้งานรวมถึงหน้าตา แต่การเชื่อมต่อเครือข่ายและการส่งต่อข้อมูลต่างๆมีความคล้ายกันอย่างมาก จึงไม่สามารถจะเถียงได้ว่าอุปกรณ์ทั้งสองนี้สามารถทดแทนกันได้ในบางมุมหรือบางส่วนงาน การพัฒนาของมนุษย์ไม่มีวันสิ้นสุดมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

 ไม่ว่าผู้คนจะทำอะไรขึ้นมาก็จะมีคนที่นำสิ่งเหล่านั้นมาพัฒนาหรือสานต่อเพื่อให้มีการพัฒนาดีขึ้นความเป็นอยู่หรือแม้แต่คุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะวัฒนธรรมณปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอรูปแบบการใช้งานหรือรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนก็เปลี่ยนไป หากมีการส่งต่อข้อมูลหรือนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอจะทำให้มนุษย์สามารถพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดดรวมถึงสามารถส่งต่อองค์ความรู้เหล่านี้

เข้าไปในโลกออนไลน์ได้ในปัจจุบันซึ่งเป็นเรื่องง่ายอย่างยิ่งในการที่คนเราจะรับรู้ข่าวสารกันได้ โดยผ่านระบบ Social หรือแพลตฟอร์มต่างๆที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อรองรับต่อการใช้งานของผู้คนหรือเป็นสังคมในโลกออนไลน์นั่นเองนี่เองจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  entaplay