Blockchain เทคโนโลยีที่จะมาใช้สำหรับอนาคต

ซึ่งผมได้ให้คำนิยามของ blockchain ว่ามันคือเทคโนโลยีที่จะมีพลิกโฉมของโลกอนาคตซึ่งไม่จำเป็นเฉพาะในส่วนของวงการไอที แต่มันจะเข้ามาช่วยปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงการทำงานของหลายๆวงการที่มีตัวกลางไว้สำหรับจัดการข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น การที่เรามีเงินแล้วไปฝากธนาคารหรือการที่เราซื้อบ้านและที่ดินก็จำเป็นที่จะต้องมีโฉลดหรือเอกสารที่ระบุความเป็นเจ้าของ ซึ่งตัวอย่างที่ยกมานี้มันจะมีตัวกลางในการจัดการเอกสารหรือข้อมูลนั้นๆ ซึ่งระบบตัวหลางนั้นจะมีข้อที่ไม่ดีอยู่ได้แก่

1.จะมีความช้าในการดำเนินการ เช่นการเปิดบัญชีธนาคารก็จำเป็นต้องไปที่ธนาคารและมีการกรอกเอกสารต่างๆมากมายและมีการรออนุมัติให้มีการเปิดบัญชี

2.อาจจะเกิดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงานของคนในการจัดการเอกสารซึ่งอาจจะมีการทำเอกสารสูญหาย หรือมีการปลอมแปลงเอกสารของผู้ไม่หวังดี

3.มีขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนจนเกินไปเนื่องจากสมัยก่อนยังมีการจัดเก็บข้อมูลแบบเอกสารอยู่

4.อำนาจทุกอย่างจะอยู่ที่ตัวกลางในการจัดการข้อมูลทำให้อาจจะเกิดการผิดพลาดหรือมีการโกงกันเกิดขึ้นโดยที่ผู้ใช้งานองค์กรส่วนการไม่สามารถรู้และตรวจสอบได้เลย หรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากคนในองค์กรตัวกลางก็เป็นไปได้ ซึ่งหากผู้ใช้งานต้องการที่จะตรวจสอบหรือดูข้อมูลก็จำเป็นต้องยื่นเรื่องผ่านตัวกลางและใช้เวลาในการดำเนินการค่อนข้างนาน ทำให้ไม่สะดวกต่อการที่จะตรวจสอบความโปร่งใสได้

ซึ่งสิ่งที่ได้กล่าวไปนั้นจะถูกเทคโนโลยีที่เรียกว่า blockchain เข้ามาจัดการและกำจัดปัญหาเหล่านี้ออกไปซึ่งมันจะทำการกระจายอำนาจในการตรวจสอบ และเป็นการเก็บข้อมูลแบบใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยโดยจะมีการกระจายให้ข้อมูลผู้จัดเก็บคนหลายๆที่ที่ใช้งานระบบเดียวกัน โดยทุกคนจะมีข้อมูลอยู่ในที่จัดเก็บเป็นช่องๆที่ต่อกันไปเรื่อยๆ

และข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในแต่ละคนนั้นก็จะต้องมีข้อมูลที่เหมือนกันเพื่อที่จะแก้ปัญหาการถูกแก้ไขข้อมูลระหว่างทาง เพราะหากที่นำข้อมูลเหล่านั้นมาตรวจสอบความถูกต้องแล้วมีความผิดพลาดหรือข้อมูลไม่เหมือนกันก็จะทำให้รับรู้ได้ทันทีเลยว่าข้อมูลมีการผู้แก้ไขแล้วทำให้มีความโปร่งใสในการจัดเก็บข้อมูลมาก

จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีการแก้ไขข้อมูลเกิดขึ้นเพราะข้อมูลนั้นได้มีการเข้ารหัสอีกขั้นหนึ่งด้วย และเมื่อมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ในหลายๆเครื่องของผู้ใช้งานทำให้ไม่จำเป็นจะต้องมีตัวกลางในการจัดเก็บข้อมูลอีกต่อไปจึงลดการใช้ทรัพยากรและประหยัดต้นทุนได้อีกด้วย โดยปกติแล้วจะมีการใช้ในการทำธุรกรรมการเงินก่อนและค่อยๆขยายไปใช้ในวงการอื่นด้วยที่ต้องการความโปร่งใส่และสะดวก สามารถนำไปใช้ได้แต่จำเป็นต้องศึกษาข้อมูลเทคโนโลยี blockchain ให้ดีก่อน

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  เว็บพนันบอล ฝากขั้นต่ำ100