อาชีพที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

การที่เรานั้นมีความทางด้านคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นความรู้มากหรือเบื้องต้นก็ตาม เราสามารถที่จะนำไปใช้หรือไปประยุกต์โดยการสร้างให้เกิดเป็นอาชีพต่างๆได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าพนักงานที่อยู่บริษัทส่วนใหญ่แล้วจะมีการจบจากด้านการศึกษาต่างๆโดยหนึ่งในนั้นจะมีรูปแบบที่เป็นคอมพิวเตอร์อยู่ด้วย

เพราะคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทกับการเรียนตั้งแต่ต้น หรือแม้แต่เวลาที่มาสมัครงานก็จะต้องสอบถามข้อมูลเบื้องต้นในการเป็นคอมพิวเตอร์ด้วยเช่นกัน ยิ่งถ้าหากเป็นคอมหรือเก่งเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เลย ก็จะสามารถเข้างานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โอกาสที่จะได้งานสำหรับผู้ที่มีความเข้าใจทางด้านคอม

อาชีพคอมพิวเตอร์มีความหมายว่าอย่างไร

สำหรับที่เป็นอาชีพเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์นั้น เกี่ยวข้องโดยตรงกับทางด้านของคอมพิวเตอร์โดยตรง สำหรับในบางคนก็ได้ศึกษาขึ้นมาเอง ไม่ว่าจะเป็นส่วนสำคัญทางด้านคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น อิเล็กทรอนิกส์และระบบสารสนเทศ ทั้งระบบฮาร์ดแวร์ (Hard ware) ซอฟต์แวร์ (Soft ware) และพิเพิลแวร์ (People ware) หรือบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ได้แก่

งานบริการสารสนเทศ

สำหรับเรื่องนี้มองว่าเหตุการณ์ต่างๆตามวิชาที่เรียนมาเกี่ยวกับคอมนั้น ได้ผ่านการประมวลผล ซึ่งนอกจากนั้นจะมีผู้ที่บันทึกเอาไว้ในรูปแบบอื่นๆ นอกจากนั้นประโยชน์ของมันจะเป็นในรูปแบบที่เป็นผลลัพธ์โยการรวบรวมประมวลผลจากข้อมูลนั้นๆ

โดยจะต้องทำการสื่อความหมายให้ผู้ที่รับรับนั้นมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่นในรูปแบบของการนำไปค้นคว้า โดยจะคำต่างๆเป็นแนวทางในการค้นคว้าเหล่านั้น ซึ่งเป็นการปรับใช้ที่ทันสมัย ส่งผลให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

งานบริการทางด้านฮาร์ดแวร์

กล่าวโดยรวมๆก็คืออุปกรณ์ที่นำมาประกอบกันรวมเป็นคอมพิวเตอร์ การประกอบเหล่านี้จะเป็นลักษณะที่เป็นรูปเป็นร่าง โดยเรานั้นสามารถมองเห็นด้วยสายตาของเรา ยกตัวอย่างเช่น จอภาพ คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ เมาส์ เป็นต้น

โดยรูปแบบในการทำงานของมันนั้นก็สามารถที่จะแบ่งแยกออกเป็นระบบต่างๆได้แก่ หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) หน่วยแสดงผล (Output Unit) หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage) ซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีการทำงานที่แตกต่างกันออกไป

งานบริการทางด้านซอฟต์แวร์

สำหรับทางด้านนี้ล้วนแล้วจะเน้นไปทางโปรแกรมสะส่วนใหญ่ ยกตัวอย่างเช่นการทำเอกสาร งานกราฟฟิก งานนำเสนอ อะไรต่างๆทำนองนี้ ซึ่งโดยมากแล้วเราจะเห็นผู้ที่ใช้งานเกี่ยวกับมันก็น่าจะเป็นการทำงานที่ธนาคาร หรือเกี่ยวกับการลงทะเบียนในรูปแบบต่างๆ ซึ่งงานซอฟต์แวร์ประยุกต์แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน

สำหรับงานที่ใช้เกี่ยวกับทางด้านเหล่านี้จะเป็นงานที่จะต้องเก็บข้อมูลโดยเฉพาะ ซึ่งส่วนใหญ๋แล้วตามธนาคาร โรงเรียน หรือแม้แต่งานที่เกี่ยวข้อกับทะเบียนจะนำมาใช้ด้วยกันทั้งสิ้น

ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป

เป็นซอฟต์แวร์มีความสามารถในการทำงานได้หลายอย่างเช่น ซอฟต์แวร์งานด้านเอกสาร (Microsoft Word ) จัดทำหนังสือเวียน จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  คาสิโนออนไลน์ได้เงินจริง