รูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไป 

ในปัจจุบันมีบริษัทจำนวนมากที่เปิดขึ้นมา มีรูปแบบต่างๆที่ทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้ โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีการใช้งานของพื้นที่ค่อนข้างเยอะในการทำอุตสาหกรรมต่างๆ จึงทำให้ในรูปแบบในการทำงานเปลี่ยนไปค่อนข้างมากผู้คนเข้าไปทำงานในตัวเมืองใหญ่ๆ รวมทั้งกรุงเทพฯ จึงทำให้พื้นที่ในการสร้างบริษัทหรือทางบริษัทหาค่อนข้างยากและมีราคาแพง

นี่จะทำให้รูปแบบการทำงานในปัจจุบันค่อนข้างเปลี่ยนไปโดยเฉพาะบริษัทครีเอทีฟ บริษัทส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของ Home Office ซึ่งทำในส่วนข้างล่างเป็นส่วนของออฟฟิศ แล้วข้างบนในส่วนของห้องนอน นี่คือรูปแบบในการทำงานในยุคปัจจุบันที่มีความต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายสูงสุด เพื่อเพิ่มในส่วนของการลงทุนในการทำงานทางด้านต่างๆ แล้วปัจจุบันรูปแบบการทำนี้ยังมีการพัฒนาอยู่เสมอ

ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ผู้คนต่างไม่สามารถเข้าไปทำงานในออฟฟิศของตัวเองได้ จึงทำให้รูปแบบการทำงานเปลี่ยนไป โดยการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในการทำงานค่อนข้างเยอะ ปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ต่างๆเพื่อรองรับการทำงานอยู่ที่บ้านหรือ work from home

ซึ่งไม่ว่าจะเป็นในการประชุมต่างๆที่สามารถใช้ Skype ในการติดต่อสื่อสาร Video Call Conference ในการประชุม หรือแม้แต่จะเป็นดิสคอร์ดที่สามารถให้ผู้คนเข้ามารวมกันเป็นจำนวนมากในการลงความเห็นหรือการติดต่อสื่อสารงานกันได้ แล้วยังมีในส่วนของ google ไดรฟ์ซึ่งรองรับในการฝากงานต่างๆ รวมทั้งไฟล์เอกสาร

หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของไซต์งาน นี่จะทำให้ผู้คนสามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานอยู่เสมอ ในปัจจุบันผู้คนไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปเป็นระยะเวลาไกลเพื่อทำงานที่ใกล้บ้าน แต่สามารถทำงานที่ไหนก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ เขามีระบบต่างๆหรือว่าเทคโนโลยีเพื่อมารองรับในการทำงานในยุคปัจจุบัน

ประเทศไทยกำลังมีการเข้าสู่ในส่วนการทำธุรกิจหรือการทำงานแบบอิสระมากยิ่งขึ้น ผู้คนส่วนใหญ่สามารถทำงานที่ไหนก็ได้ โดยที่มีความอิสระในการเลือกสถานที่ในการทำงาน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันมีความสำคัญอย่างยิ่งที่เจ้าของกิจการหรือเจ้าของธุรกิจ จะต้องวางระบบในการทำงานให้เหมาะสม

เพื่อกำหนดเป้าหมายสูงสุดของการทำงานไม่ว่าจะเป็นการวางแผนในการทำงานหรือการส่งงานเองก็เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะควบคุมผลผลิตของการทำงาน เพราะถ้าในรูปแบบของปัจจุบันที่รูปแบบการทำงานที่ค่อนข้างเปลี่ยนไป ไม่มีการวางโครงสร้างที่เหมาะสมจะทำให้รูปแบบเหล่านี้ส่งผลร้ายต่อบริษัท ยกตัวอย่างเช่นไม่ได้งานตรงตามเป้าหมาย

หรือว่าจะเป็นการขาดวินัยในการทำงานของบุคลากรภายในองค์กร จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเพื่อให้ผู้คนสามารถทำงานตรงตามเป้าหมายได้ ยกตัวอย่างเช่นการกำหนดเวลาในการทำงานต่างๆ ดูการกำหนดเป้าหมายสูงสุดของการทำงานเพื่อให้การวางแผนสามารถดำเนินไปได้อย่างตรงเป้าหมาย 

 

 

สนับสนุนโดย  v9bet