คอมพิวเตอร์คือหนึ่งในการพัฒนาโลกใบนี้ 

ในปัจจุบันผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อยู่ตลอดเวลา โดยผ่านช่องทางต่างๆและอุปกรณ์ต่างๆที่มีมากมายในปัจจุบัน ในช่องทางการติดต่อนี้ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ผ่านอินเทอร์เน็ตที่มีลักษณะของการเชื่อมต่อกันเป็นโครงข่าย และการใช้อุปกรณ์ที่เป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อนี้ก็คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือจะเป็นสมาร์ทโฟนต่างๆ

ที่ผู้คนสามารถเข้าถึงกันได้ในปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้เองไม่ว่าจะเป็นการรับส่งข้อมูลไฟล์ภาพ ไฟล์เสียง ไฟล์งาน หรือแม้แต่จะเป็นข้อมูลต่างๆทุกคนก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อยู่ตลอดเวลามีแผ่นฟอร์มมากมายเกิดขึ้นรวมทั้งซอฟต์แวร์ต่างๆเพื่อให้รองรับกับการใช้งานของผู้คน และการพัฒนาส่งต่อองค์ความรู้เหล่านี้จึงทำให้ผู้คนมีการพัฒนาความรู้อยู่เสมอและผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมามากมาย การติดต่อสื่อสารอย่างไรพรมแดนในขณะนี้มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ผู้คนในโลกใช้เว็บไซต์ในการเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆ รวมทั้งพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์มากมายเพื่อรองรับการใช้งานของผู้คนในปัจจุบัน

ตัวนี้เองจึงทำให้การใช้คอมพิวเตอร์สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆทุกคนได้ ผู้คนมีการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆผ่านในส่วนของคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต แทนที่เมื่อก่อนที่จะไปศึกษาข้อมูลตามสถานที่ต่างๆ แต่ในขณะนี้ผู้คนไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปไหนเพียงแค่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รวมทั้งอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วพอสมควร ก็สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ๆรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆที่มีการนำเสนออยู่ในโลกออนไลน์ได้แล้วในปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้เองที่ทำให้โลกเราสามารถพัฒนาศักยภาพในการเพิ่มองค์ความรู้ของผู้คนได้เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่เป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้จึงทำให้แสดงให้เห็นว่าความสำคัญของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ติดต่อสื่อสารมีความสำคัญอย่างมาก เพราะผู้คนไม่จำเป็นจะต้องส่งจดหมายกันต่อไปอีกแล้วแต่มีในส่วนของซอฟต์แวร์ต่างๆเพื่อรองรับ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook ต่างๆที่เป็น Social  Network ขนาดใหญ่ หรือจะเป็นในส่วนของ Line ที่เป็นแอปพลิเคชันและก็มีในส่วนของ ซอฟต์แวร์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ที่สามารถให้ผู้คนส่งข้อความหากันได้อยู่ตลอดเวลา เรียกว่าสามารถติดต่อสื่อสารกันได้แบบ Real Time โดยการส่งข้อความเลยก็ว่าได้ 

สิ่งเหล่านี้เองแสดงให้เห็นว่าโลกเรามีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา องค์ความรู้ใหม่ๆถูกพัฒนาและส่งต่อในช่องทางอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้คนได้รับรู้ว่าคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางที่ทำให้ทุกอย่างมีการพัฒนาอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานต่างๆการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในการทำธุรกิจ หรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง และในอนาคตมีการคาดการณ์ว่าจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาหรือแม้แต่จะเป็นส่วนของงานวิจัยองค์ความรู้ใหม่

 

 

สนับสนุนโดย  dewabet