ความสำคัญของคอมพิวเตอร์กับสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19ในปัจจุบันส่งผลให้บริษัทหลายบริษัทต้องหยุดการจ้างพนักงานลงและบริษัทไหนที่ยังเปิดทำงานอยู่ก็จะต้องมีการเปลี่ยนแผนการทำงานตั้งหลายคนจะต้องหันมาทำงานที่บ้านแทนการเดินทางไปทำงานที่บริษัทเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการให้พนักงานประชาชนทำงานอยู่ที่บ้าน

ดังนั้นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ของการทำงานที่บ้านนั้นก็คือโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์เพราะถือได้ว่าหากไม่มีโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถที่จะทำงานที่บ้านได้เลยเนื่องจากการสื่อสารส่วนใหญ่จะต้องใช้ผ่านสัญญาณอินเตอร์เน็ตโดยการประชุมก็จะสามารถประชุมกันได้ที่บ้านผ่านวีดีโอคอล   การรับออเดอร์หรือการพิมพ์งานต่างๆก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานทั้งเส้นปัจจุบันเราจะเห็นว่าพนักงานคอลเซ็นเตอร์ของโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่เริ่มปฏิบัติงานที่บ้านเพราะสาขาส่วนใหญ่จะอยู่ในห้างและตอนนี้ห้างก็ปิดเรียบร้อยแล้วดังนั้นหากลูกค้ามีปัญหาการใช้งานโทรศัพท์มือถือก็มักจะต้องมีการโทรเข้า Call Center

ซึ่งการทำงานของ Call Center นั้นข้อมูลการทำงานต่างๆก็จะอยู่ในคอมพิวเตอร์แทบทั้งสิ้นดังนั้นลักษณะของการทำงานที่บ้านตามที่รัฐบาลต้องการพนักงานคอลเซ็นเตอร์ส่วนใหญ่จึงต้องมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวไว้ที่บ้านเพื่อเอาไว้ใช้ทำงานและสามารถทำงานให้กับบริษัทของค่ายโทรศัพท์มือถือได้ตลอด 24 ชั่วโมง

โดยส่วนใหญ่ก็มักจะแบ่งเวลาในการทำงานกันเหมือนเดิมเพียงแต่เปลี่ยนที่ทำงานจากการที่พนักงานจะต้องเดินทางไปที่ออฟฟิศมาเป็นทำงานที่บ้านแทน  ซึ่งการทำงานแบบนี้อาจจะไม่ได้รับประสิทธิภาพที่ดี 100% มากนักเพราะอุปกรณ์อาจจะไม่พบกันเหมือนกับที่พนักงานได้ทำงานที่ออฟฟิศและการตัดสินใจอาจจะต้องล่าช้าเพราะว่าจะต้องมีการประสานงานพูดคุยโทรศัพท์กับทางหัวหน้างานเนื่องจากไม่ได้อยู่ทำงานที่เดียวกัน ก็ยังถือเรียกว่าพนักงานเหล่านั้น

ยังมีงานทำและตัวประชาชนเองก็ได้รับความเดือดร้อนน้อยมากที่สุดเพราะยังมีพนักงานคอยให้บริการ บริษัทค่ายโทรศัพท์มือถือยังไม่ปิดบริการซะทีเดียวแต่นี่เองที่เราถึงเห็นความสำคัญของคอมพิวเตอร์ผมไม่ใช่ว่าจะเป็นการบริการของ Call Center เท่านั้นการทำงานของบริษัทอื่นๆก็จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานแทบทั้งสิ้น

ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์เอกสารการค้นหาข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตและการส่งอีเมลหากันในการสื่อสารเรื่องของการทำงานในรูปแบบปัจจุบันที่ต้องทำงานที่บ้านนั้นคอมพิวเตอร์จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับคนทำงานรหัสผ่านคอมพิวเตอร์ไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำงานที่บ้านได้เลย 

   ปัจจุบันเรียกได้ว่า 80% ของพนักงานเริ่มที่จะต้องทำงานที่บ้านไปแล้วอาจจะมีบ้างบางส่วนที่เป็นพนักงานฝ่ายผลิตจำเป็นต้องอยู่ที่โรงงานซึ่งบุคคลเหล่านี้ยังสามารถที่จะเดินทางไปกลับระหว่างบ้านกับที่ทำงานได้เพราะว่าไม่สามารถที่จะทำงานที่บ้านได้เนื่องจากว่าการทำงานไม่จำเป็นต้องใช้ปั่นทางคอมพิวเตอร์แต่ต้องเป็นการลงมือปฏิบัติเท่านั้น