การใช้งานโทรศัพท์มือถือ 5G

คาดว่าอีกประมาณ 5 ปีประชากรทั่วโลกจะมีการใช้งานโทรศัพท์มือถือ 5G เกิน 2.8 พันล้านราย

         เนื่องจากการที่ทั่วโลกเกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19  สิ่งที่เกิดขึ้นคือ การดำเนินชีวิตประจำวันของคนทุกคนนั้นเปลี่ยนแปลงไป  และที่ทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนมากเลยก็คือ การที่มีจำนวนผู้ทีใช้งานโทรศัพท์มือถือกันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือที่รองรับ 5G ซึ่งมีการคาดการณ์มาจากทางอีริคสันเอาไว้ว่า ในช่วงอีกประมาณ 5 ปีข้างหน้านั้น ยอดจำนวนของคนที่ใช้งาน 5G  นั้นจะต้องมีมากเกิน สองพันแปดล้านคนแน่นอนเลยทีเดียว

                สำหรับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่ายโทรศัพท์มือถืออย่างเช่นบริษัท Ericsson นั้นได้ออกมาพูดถึงเรื่องของการคาดคะเนการใช้งานโทรศัพท์มือถือมีช่วงปี พ.ศ. 2568 หรือก็คือในช่วงอีกประมาณ 5 ปีข้างหน้านั้นว่าจะต้องมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือที่รองรับระบบสัญญาณเครือข่าย 5g ที่ลงทั่วโลกแล้วเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 2800 ล้านคนอย่างแน่นอน

โดยมีความเชื่อว่าจะมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจากที่เคยคาดการณ์ไว้จากเดิมซึ่งเดิมนั้นมีการคาดการณ์กันไว้ว่าน่าจะมีผู้ใช้สัญญาณระบบเครือข่าย 5g อยู่ที่ 2,600 ล้านคนแต่พอสถานการณ์ของเธอโลกเปลี่ยนมีการระบาดของไวรัสโคโรน่าเข้ามาวิถีการดำเนินชีวิตของคนทั่วโลกก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกัน LINE บริษัทเรื่องที่จะให้พนักงานทำงานอยู่ที่บ้านและการทำงานอยู่ที่บ้านนั้น

ต้องมีระบบการสื่อสารกันมีการพูดคุยกันมากยิ่งขึ้นทำให้ทางบริษัทนิสสันมีการคาดการณ์เอาไว้ว่าเมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องใช้การใช้การสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลาในช่วงที่ประชาชนทำงานอยู่ที่บ้านนั้นจำนวนผู้ที่ใช้งานสัญญาณ 5g ย่อมจะมากขึ้นตามไปด้วย  ในปีนี้นั้นทางบริษัทนิสสันออกมาค่าการเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือว่าจะมีมากถึง 500 ล้านคนเลยทีเดียวซึ่งข้อมูล  ณ เดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2563 มีจำนวนประชากรของโลกทั้งหมดที่ใช้โทรศัพท์มือถือเพิ่มมาถึง 1,800 ล้านคน

 

ดังนั้นในอีก 5 ปีข้างหน้านั้นจึงได้มีการคาดการณ์กันเอาไว้ว่าน่าจะมีประชากรของโลกนั้นประมาณ 8 พันล้านคนที่จะต้องมาใช้โทรศัพท์มือถือเพิ่มมากขึ้น    ซึ่งการคาดการณ์นี้อาจจะไม่ใช่การคาดการณ์ที่ไม่ถูกต้องมากนักเพราะในขณะนี้ทั่วโลกต่างกำลังประสบปัญหาการระบาดของไวรัสโคโรนาทำให้หลายประเทศมีความจำเป็นที่จะต้องให้ประชากรที่เป็นนักเรียนนักศึกษาต้องมีการเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน

ซึ่งการเรียน ซึ่งการเรียนออนไลน์นั้นจำเป็นต้องมีการเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือ ทำให้คนหันมาซื้อมือถือใช้กันมากยิ่งขึ้น  และบางคนยังเป็นที่ชอบนิวเทคโนโลยี เมื่อระบบมือถือไม่รองรับเครือข่าย 5G ก็จะมีการเปลี่ยนมือถือใหม่ ทำให้ยอดการใช้งาน 5G เพื่มขึ้นได้แน่นอน

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  bk8 ฟรี เครดิต