การพัฒนาของคอมพิวเตอร์และการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย 

การพัฒนาคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะ ตั้งแต่ยุคก่อนที่คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการจดบันทึกหรือเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ใช่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหมือนทุกวันนี้ จุดเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการจดบันทึกการคิดคำนวณแบบง่ายๆทำเองเท่านั้น เริ่มต้นตั้งแต่มนุษย์มีการนับนิ้วหรือแม้แต่จะเป็นการใช้อุปกรณ์ทางธรรมชาติประดิษฐ์สิ่งต่างๆขึ้นมา

เพื่อรองรับการคิดคำนวณต่างๆ เพราะมนุษย์ไม่สามารถคิดได้อย่างรวดเร็วจำเป็นต้องพึ่งพากรต่างๆและสิ่งที่ใช้จดบันทึกก็ใช้ทดแทนสำหรับความจำเพราะบางครั้งความจำก็ไม่สามารถทำได้ทั้งหมดซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ๆ มนุษย์ใช้หินแท่งไม้ต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่มาจากวัสดุธรรมชาติเพื่อผลิตกระดานไม้หรือแม้แต่จะเป็นลูกคิด อุปกรณ์ที่เกิดขึ้นง่ายแต่สามารถใช้ในการคิดคำนวณได้อย่างรวดเร็ว อายุปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันก็คงจะเห็นได้ชัด ผู้คนต่างๆสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารการนำมาใช้ในการทำงาน น้ำยาเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ชีวิตด้วย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาในยุคต่อมาเป็นยุคของเครื่องจักรกล ใช้กลไกหรือว่าใช้ความละเอียดของฟันเฟืองที่มากยิ่งขึ้นสามารถใช้ในการคิดคำนวณ ยกตัวอย่างเช่นเครื่องคิดเลขของปาสคาล

หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของเครื่องทอผ้าของแจ็คกาด อุปกรณ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่มีฟันเฟืองสามารถมีรอบในการหมุนได้ช่วงเวลาการผลิตอยู่ในช่วงปี 1623 ถึง 1800 แล้วหนูจะได้มีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆในยุคต่อๆมาก็กลายเป็นเครื่องจักรกลแบบอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ไฟเข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งและมีวงจรเข้ามาและก็มีหลอดไฟสูญญากาศเข้ามา

อย่างไรก็ตามก็ยังมีข้อกำหนดหรือขีดจำกัดของเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ ก็คือหลอดไฟมีอายุที่ค่อนข้างสั้นมีราคาแจ้งความสูงใช้เพียงการทหารแต่เพียงเท่านั้น ในยุคต่อมาก็จะเป็นยุคของอิเล็กทรอนิกส์ได้ส่วนเรานี้คอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาอย่างรวดเร็ว วงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกเข้ามาทดแทนในเครื่องจักรกล มีการใช้หลอดสูญญากาศเข้ามาและมีความสามารถในการเพิ่มระยะเวลาในการใช้มากยิ่งขึ้น ไปถึงการพัฒนาไมโครชิพ 

ในยุคต่อมานะคือยุคทรานซิสเตอร์และฐานมาจากยุคทรานซิสเตอร์ก็จะเป็นแผงวงจรรวม และเข้าสู่ยุคไมโครโปรเซสเซอร์ในการคิดคำนวณหรือแม้แต่จะเป็นการประมวลผลต่างๆเกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน ไมโครโปรเซสเซอร์คือระบบแผงวงจรที่สามารถควบคุมคอมพิวเตอร์ได้ที่ทำให้คอมพิวเตอร์ถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆสิเราเองเป็นสิ่งยืนยันว่ามนุษย์มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา บทบาทอย่างยิ่งที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นส่วนใหญ่คอมพิวเตอร์จะถูกใช้ในการทหารการศึกษาแต่ในยุคปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ใช้ได้อย่างแพร่หลายและมีราคาถูกลงทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น 

 

 

สนับสนุนโดย  bk8