การนำเข้าเทคโนโลยีจะต่างประเทศ 

ความเข้มข้นที่เพิ่มมากขึ้นของอุตสาหกรรมต่างๆในปัจจุบัน จึงทำให้มีความสำคัญอย่างยิ่งที่บริษัทต่างๆจะต้องหาจดที่สร้างความได้เปรียบของบริษัทตัวเอง แล้วสิ่งนั้นคือนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่เข้ามามีส่วนร่วมในบทบาทอำนาจ การใช้คอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศภายในองค์กรตัวเอง สร้างความได้เปรียบในโครงสร้างที่มีความแข็งแกร่งภายในบริษัทเพราะในปัจจุบันที่มีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว ของการแข่งขันและการขยายตัวของธุรกิจอุตสาหกรรม เช่นประเทศจีนในปัจจุบันที่มีความได้เปรียบอย่างยิ่งในการผลิตสินค้าไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนหรือเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 

ส่งผลให้ประเทศจีนขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำที่มีอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งอย่างยิ่งกับสายการผลิตต่างๆ แต่อย่างที่รู้กันว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่มี 5g ก่อนประเทศอื่นและมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ในการใช้หุ่นโรบอทหรือโรงงานที่ควบคุมผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ไม่จำเป็นต้องมีพนักงานภายในองค์กรเป็นจำนวนมากแต่สามารถควบคุมองค์กรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่มีการวางโครงสร้างที่เหมาะสมกับการทำงาน

ประเทศไทยมีการพัฒนารูปแบบการทำงานให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นกับโลกในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนตัวอย่างรวดเร็ว จะทำให้อุตสาหกรรมน้ำตาลมีการพัฒนา กระบวนการสร้างและการทำระบบที่เหมาะสมต่อการทำงาน ส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นจะต้องมีการนำเข้า เทคโนโลยีจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคอมพิวเตอร์ต่างๆที่มาควบคุมในระบบแต่ละส่วนของบริษัทหรือโรงงาน แม้แต่จะเป็นในส่วนของ Robot ต่างๆที่เอาเข้ามาแทนแรงงานในประเทศไทย ปัจจัยในการผลิตในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุคลากรต่างๆที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของค่าแรงงานเป็นจำนวนมาก

 

ได้ค่าอุปโภคบริโภคที่ในประเทศไทยมีราคาค่อนข้างสูง กระบวนการเหล่านี้จึงจำเป็นจะต้องพัฒนาในส่วนต่างๆเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น นำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในแต่ละบริษัทที่มีการคำนวณเรื่องค่าใช้จ่ายหรือในส่วนของโครงสร้างต่างๆในการทำงาน บริษัทไทยก็มีอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมที่มีความได้เปรียบอย่างยิ่งในการผลิตสินค้าชิ้นส่วนรถยนต์ จึงจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

บริษัทไหนที่มีการนำเข้าของเทคโนโลยีการควบคุมระบบการทำงานผ่านคอมพิวเตอร์ เข้ามามีบทบาทในการทำงานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเพิ่มศักยภาพในการทํางาน หรือเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้นจะมีส่วนสำคัญในการบ่งชี้ว่าบริษัทไหนจะสร้างความได้เปรียบในการทำงาน แล้วบริษัทไหนจะนำตัวเองเข้าไปสู่ความเสี่ยงที่จะถูกกลืนกินในธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน นี่คือการแข่งขันในโลกของเทคโนโลยีว่าบริษัทไหนเจ้าของสร้างศักยภาพรูปแบบการทำงานให้แข็งแกร่งมาก