การติดต่อสื่อสารอย่างไร้พรมแดน 

ในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่ผู้คนสามารถเข้าถึงการสื่อสารอย่างไรพรมแดนหรือเทคโนโลยีสารสนเทศได้แล้ว คอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้เป็นอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานของบุคคล ยกตัวอย่างเช่นคอมพิวเตอร์ก็มีซอฟต์แวร์มากมายที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อใช้งานทางด้านต่างๆ

เฉพาะทาง ยกตัวอย่างเช่นคุณเป็นคนทำเอกสารงานต่างๆ ก็ใช้ในส่วนของ Microsoft ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Microsoft Word Microsoft Office และอื่นๆอีกมากมายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้น ในยุคที่ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันผ่านช่องทางต่างๆส่งต่อองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยี

จึงจำเป็นอย่างยิ่งว่าอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการส่งต่อส่วนเหล่านี้ให้ผู้คนได้รับรู้ ในปัจจุบันประเทศไทยมีการเข้าถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างมาก มีจำนวนผู้ใช้ Social Media เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันผู้คนส่วนใหญ่ มีการโทรศัพท์น้อยลงแต่จะมีการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Video call หรือในการโทรศัพท์ต่างๆผ่าน Application 

การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันทำให้ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลา คนที่อยู่เหนือสุดของโลก ก็สามารถติดต่อคนใต้สุดของโลก มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความรู้ต่างๆมาในช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Social Network ที่ทำให้ผู้คนได้เข้ามาติดต่อและแสดงความคิดเห็นมากมายในโลกออนไลน์ได้มากยิ่งขึ้น นี่เองจึงเป็นการพัฒนาอย่างไร้พรมแดน

ในยุคปัจจุบันที่ผู้คนมีโอกาสในการเข้าถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมาย และในส่วนคอมพิวเตอร์ก็ยังควบคุมในส่วนต่างๆของประเทศไทยค่อนข้างเยอะ อย่างที่รู้กันว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผู้ใช้โซเชียลมีเดียค่อนข้างมาก ยกตัวอย่างเช่นในส่วนของ Facebook ซึ่งมีผู้ใช้งานประมาณ 30 ล้านค้นหาเทียบกับประชากรในประเทศไทยแล้ว

ก็เป็นตัวเลขที่เยอะพอสมควร หากเทียบประชากรที่อยู่ในประเทศไทยมีประมาณ 70 ล้านคน ในส่วนนี้เองจึงทำให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการติดต่อสื่อสารกัน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอ

การเชื่อมต่อไร้พรมแดนจะทำให้ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารการส่งความรู้ได้อย่างรวดเร็ว คนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็ได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ โดยที่ไม่มีการแบ่งแยกหรือการแบ่งชนชั้นใดๆทั้งสิ้น ความรู้ต่างๆมีอยู่ในโลกออนไลน์จำนวนมาก สามารถเข้าถึงได้โดยที่มีราคาต้นทุนค่อนข้างถูก เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้และก็มีอินเทอร์เน็ต ก็สามารถเข้าถึงองค์ความรู้เหล่านี้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นในยุคปัจจุบัน นี่คือรูปแบบในการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันยุคที่การติดต่อสื่อสารอย่างไรพรมแดนมีอิทธิพลอย่างมากกับผู้คนบนโลกใบนี้ 

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  เว็บพนันออนไลน์